pre-mantelzorgwoningen

pre-mantelzorgwoningen:

Het plaatsen of bouwen van een mantelzorgwoning is pas mogelijk als er sprake is van een zorgindicatie.
Via de regeling voor pre-mantelzorgwoningen zijn er ook mogelijkheden om een tijdelijke vergunning
te krijgen als er nog geen zorgindicatie is. Zo bent u klaar voor de verwachte toekomst.
Download FOLDER :