Voorlichting over “Langer zelfstandig Thuis wonen”

VAC” staat voor Voorlichting en Advies Commissie, dus ziet VAC Wonen in Venlo, Beesel en Peel en Maas een taak in de voorlichting over Langer Thuis Wonen. Door de WMO en invulling hiervan door de gemeentes is het voor ouderen in de gemeentes Venlo, Beesel en Peel en Maas van belang om meer te weten over de maatregelen die genomen moeten worden om langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen.Daarom hebben wij een presentatie samengesteld om, in de eerste plaats, bewustwording en informatie te geven, hoe men langer “Thuis” kan wonen.Wij presenteren ook een “checklist” met tips waarop men moet letten in zijn of haar huis. Deze checklist vindt u op onze website: https://www.venlo.vacpuntwonen.org

Voor nadere info kunt u contact opnemen met ons secretariaat (vacwonenvenlo@gmail.com).