Nieuwe toekomst voor VACpunt Wonen!

Na jaren vanuit Utrecht de landelijke VAC’s te hebben ondersteund en aangestuurd is met ingang van 1 april 2018 VACPunt Wonen gaan samenwerken met de Stichting SKG-IKOB te Geldermalsen, een landelijk certificerende instelling voor bouw- en vastgoed, waaronder ook SKW (Woonkeur) valt. Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen,  o.a. het Langer Thuis Wonen, is het werk van de landelijke Vac’s nog steeds noodzakelijk en van groot belang. Het doel van de samenwerking is dan ook verder te bouwen aan een gezamenlijk Woonkwaliteitssysteem voor nieuwbouw en bestaande bouw. Op dit moment wordt er o.a. gewerkt aan het aanpassen van de website, de opzet van de trainingen en het geven van cursussen. Met ondersteuning van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Bouwend Nederland is er inmiddels gestart met het project “Goed Wonen Check”  met als doel het advieswerk van de Vac’s te uniformeren en te vernieuwen.

Het netwerk van de adviescommissies wordt nog verder uitgebreid en opgebouwd waarvoor ook samenwerking is gezocht met de Woonbond en de organisatie Ieder(in). Wij houden u ook in de toekomst op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.

Nieuws

Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u naar ons  jaarverslag 2019 op de pagina projecten.

test

VAC Wonen (Voorlichting en Advies Commissie) is een onafhankelijke Advies Commissie voor de Woningbouw en Woonomgeving.
De VAC Wonen geeft advies aan de gemeente en/of woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars

Woonkwaliteitsonderzoek

VAC Wonen kan ook onafhankelijke woonkwaliteitsonderzoeken (WKO) uitvoeren  om de kwaliteit en/of de tevredenheid van wat oudere woningen in kaart te brengen, of om de mening van bewoners te vragen over nieuwbouw. Een WKO begint met de demografische gegevens.