Over ons

De Adviescommissies Wonen (VAC) zijn de enige partijen in de bouwwereld die plannen voor woningen en woonomgeving toetsen op vacgebruikskwaliteit. Een Adviescommissie Wonen beoordeelt de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving vanuit het oogpunt van de toekomstige bewoners. Een Adviescommissie Wonen, meestal werkzaam onder de namen VAC Wonen, adviseert tijdens het hele planproces opdrachtgevers over de praktische bruikbaarheid en veiligheid en doet voorstellen voor verbetering. Daarnaast meet zij de tevredenheid van de bewoners via een WoonKwaliteitOnderzoek. De onderzoeksresultaten worden weer gebruikt bij het beoordelen van volgende ontwerpen.

Een Adviescommissie Wonen:
• Maakt zich sterk voor een betere gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving
• Behartigt de belangen van de woonconsument op een deskundige manier

Gelet wordt hierbij op zaken als:
- bruikbaarheid
- toegankelijkheid
- veiligheid
- levensloopgeschiktheid
- duurzaamheid
- gezondheid
- comfort
- onderhoudsvriendelijkheid
- woonomgeving
- sociale veiligheid etc.

Deskundigheid wordt bevorderd danwel op peil gehouden door middel van vakgerichte cursussen, workshops en studiebijeenkomsten, het lezen van vakbladen. Ook worden er regelmatig excursies en werkbezoeken georganiseerd.
De VAC Wonen woont raadsvergaderingen bij en is aanwezig bij presentaties, informatiebijeenkomsten en planoverleg van woningbouwprojecten.
Verder is er overleg met de regionale VAC's.
Jaarlijks vindt een evaluatie met de Gemeente en de Woningbouwverenigingen plaats.

VAC Wonen Venlo, Peel en Maas, Beesel , onderdeel van de de landelijke organisatie VACpunt Wonen werkt met ingang van 01-04-2018 nauw samen met de Stichting SKG-IKOB te Geldermalsen, een landelijk certificerende instelling voor bouw- en vastgoed, waaronder ook SKW (Woonkeur) valt.
Ook is er overleg met de regionale VAC's .

“Langer zelfstandig Thuis wonen”

VAC” staat voor Voorlichting en Advies Commissie, dus ziet de VAC  een taak in de voorlichting over Langer Thuis Wonen. Door de WMO en invulling hiervan door de gemeentes is het voor ouderen in de gemeentes Venlo, Peel en Maas, Beesel van belang om meer te weten over de maatregelen die genomen moeten worden om langer zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen.

Daarom hebben wij een presentatie samengesteld om, in de eerste plaats, bewustwording en informatie te geven, hoe men langer “Thuis” kan wonen.
Wij presenteren ook een “toetslijst” met tips waarop men moet letten in zijn of haar huis. Deze checklist vindt u op deze website.
Zie tabblad Project.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Woonkwaliteitsonderzoek 

VAC Wonen Venlo, Peel en Maas, Beesel voert ook onafhankelijke woonkwaliteitsonderzoeken (WKO) uit. Daarnaast meet zij de tevredenheid van de bewoners.
De onderzoeksresultaten worden weer gebruikt bij het beoordelen van volgende ontwerpen.
Naast bevindingen over de woning wordt ook gevraagd naar de woonomgeving.
Hierbij komt onder andere aan bod hoe de bewoner de voorzieningen zoals winkels en openbaar vervoer beoordeelt, en ook groen- en speelvoorzieningen, parkeerplaatsen en veiligheid.

In het verleden hebben wij o.a. een WKO uitgevoerd bij het Kerkplein in de Boekend voor Woningstichting Venlo-Blerick, Boulevard Hazekamp voor Antares, de appartementen in de Jan Vermeerstraat voor Antares,  Koramic in Belfeld voor Urbanus. Verder ook  het Gelreplein voor Woningstichting Venlo-Blerick en het Blariacumplein voor Antares en Woningstichting Venlo-Blerick. Als u interesse heeft om VAC Wonen een woonkwaliteitsonderzoek te laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met het secretariaat: vacwonenvenlo@Gmail.com