Welkom op de website van Vac Wonen Venlo, Peel en Maas, Beesel

VAC Wonen (Voorlichting en Advies Commissie) is een onafhankelijke Advies Commissie voor de Woningbouw en Woonomgeving.
De VAC Wonen geeft advies aan de gemeente en/of woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars
en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Venlo, Peel en Maas, Beesel .

Doel is om de gebruikskwaliteit van de woningen en de woonomgeving te verbeteren. De VAC Wonen zet zich dan ook in om woningen en wijken te laten voldoen aan de wensen van de bewoner.
Hiertoe beschikt zij momenteel over 14 vrijwilligers met verschillende maatschappelijke achtergronden.
VAC Wonen is een officieel adviesorgaan van de gemeente Venlo, Peel en Maas, Beesel en in die hoedanigheid worden de bestemmingsplannen en beleidsplannen van de gemeente van advies voorzien.


Secretariaat VAC Wonen

Koningstraat 9A
5931 BT TEGELEN.
Tel. 06-57896660

vacwonenvenlo@Gmail.com

Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u naar ons  jaarverslag 2020 op de pagina projecten.
Goed wonen check is gereed om uitgebreid te worden getest door onze leden.